Werkstress in goede banen leiden

Bij Itinera werken we hard aan een optimaal opleidings- & coachingspakket op maat van de klant en medewerker.
Volgende thema’s staan in deze aanpak centraal:

Omgaan met stress

Leerrijke introworkshop om de werking van
stress & ontspanning te laten
ontdekken aan de hand van
reflectie- & ontspanningsoefeningen.

contact

Jouw Time Managen

Een moderne kijk op time management
leert de deelnemers hoe
zich op een haalbare en realistische
wijze praktischer te organiseren.
De deelnemers leren tevens hoe ze hun tijd
best afstemmen op eigen kwaliteiten en noden.

contact

Kennismaking met Yoga & Mindfullness

Een boeiende workshop
met afwisselend ontspanning, kennismaking met
yoga-technieken & leren mediteren.

contact

Perfectionisme coachen

Dankzij de krachtige methodiek ‘ontwikkelingsgericht coachen van
perfectionisme (OCP®)’ bevrijdt een coachee zichzelf uit de
valkuilen van perfectionisme. Het resultaat is een
verschuiving van ‘moeten’ naar ‘willen’ en ‘kunnen’

contact