VBO RADAR – Driemaandelijkse evolutie werkgelegenheid naar boven herzien

De cijfers van de Nationale Bank (NBB) betreffende de driemaandelijkse evolutie van de binnenlandse werkgelegenheid vanaf begin 2015 werden naar boven herzien.

In het 3de kwartaal van 2015 werd zelfs een netto jobcreatie van 18.000 eenheden geregistreerd, wat sinds begin 2011 niet meer het geval was geweest. De netto schepping van werkgelegenheid is sinds 10 kwartalen positief. In het 4de kwartaal van 2015 nam de binnenlandse werkgelegenheid in nettotermen met 5.600 eenheden toe. Hoewel het jaar 2013 werd afgesloten met een nettoverlies van 18.500 banen, werden in 2014 en 2015 betere prestaties opgetekend, met nettotoenames met respectievelijk 14.900 en zelfs 41.200 eenheden (waarvan 25.000 in de privésector). Er valt dus een stijgende trend waar te nemen. Volgens de NBB zouden de vooruitzichten voor dit jaar en voor 2017 op hetzelfde elan doorgaan, met naar verwachting netto 40.400 en 42.000 bijkomende banen. De driemaandelijkse groei van het bbp blijft nog relatief bescheiden en bereikt 0,2% in het 1ste kwartaal van 2016. Op jaarbasis zou het moeten toenemen met 1,3% dit jaar en met 1,6% in 2017, na een stijging met 1,3% en 1,4% in 2014 en 2015.

Voor de grafiek klik hier: grafiek.

Bron: VBO IMPACT.