Outplacement

Wat is outplacement?

Outplacement is een begeleidingstraject, dat uw werkgever u vrijwillig of verplicht aanbiedt na uw ontslag, om u te ondersteunen in het vinden van een nieuwe job.  Deze nieuwe professionele uitdaging kan zowel een functie als werknemer bij een andere werkgever zijn, als een loopbaan als zelfstandige.

Wat mag u verwachten van een outplacement bij ITINERA?

Te horen krijgen dat men ontslagen is, komt meestal erg hard aan. Het is in elk geval nooit een pretje. Integendeel, voor velen betekent het een zware slag en een moeilijke periode.

Een goede opvang na uw ontslag en deskundige begeleiding zijn dan ook essentieel.   

Van uw persoonlijke outplacement-begeleider mag u heel wat steun verwachten, zowel professioneel als emotioneel.

Een ontslag kan immers gepaard gaan met een aantal negatieve gevolgen en gevoelens: stress, financiële problemen, vragen over uw professionele toekomst, verminderd zelfvertrouwen, het verlies van structuur, boosheid, schaamte,… Uw outplacement-coach biedt u dan ook eerst en vooral de noodzakelijke emotionele ondersteuning bij de verwerking van uw ontslag

Zin en energie hebben om nieuw werk te zoeken en u openstellen voor nieuwe kansen is een volgende stap. Hiervoor staan we uitgebreid stil bij wie u bent, wat u kan en wat u wilt. Zo kan u het 'job-doelwit' bepalen dat past bij uw specifieke vaardigheden, ervaring en motivatie. U formuleert samen met uw coach welke stappen u zal zetten om de gegeerde job te bereiken.

De coach helpt uiteraard ook met het opstellen van aantrekkelijke motivatiebrieven en uw cv. En u ontdekt waar en hoe u het meeste kans maakt om uw droomjob te vinden en hoe u geslaagde sollicitatiegesprekken voorbereidt en voert.

De steun van de coach zet veel in beweging en zorgt dat u moed houdt, ook als het eens tegenslaat.

Outplacementbegeleiding bij ITINERA biedt u dus een totaalpakket in uw zoektocht naar een nieuwe wending in uw carrière.  Hoe de begeleiding praktisch verloopt en wat u in detail mag verwachten vindt u hier.

Zelf uw outplacementkantoor en begeleiding op maat kiezen?

Misschien mag u van uw werkgever uw outplacementkantoor vrij kiezen. Lees dan zeker ook:

- hoe u bij ITINERA uw outplacement-traject op maat kan samenstellen.

- hoe outplacement-begeleiding bij ITINERA uw kansen voor uw professionele toekomst optimaliseert.

Mijn coach begeleidde me vlot bij de inschrijving voor een cursus doorheen de administratieve rompslomp.

Isabelle - Deelneemster Outplacement bij "Itinera te Antwerpen"