Waarom werken met ITINERA?

De ervaren en beslagen coaches van ITINERA

 • Elke deelnemer heeft zijn vaste coach die hem respectvol, persoonlijk, praktisch en professioneel begeleidt. ITINERA werkt daarenboven ook met erkende psychologen waar de  deelnemer steeds beroep op kan doen.
 • ITINERA selecteert zijn coaches zorgvuldig op basis van ervaring, opleiding, empathie, maturiteit, training- en coachingvaardigheden en kennis van de arbeidsmarkt.
 • Om de kwaliteit van de begeleidingen te garanderen organiseert ITINERA op regelmatige basis intervisiegroepen en bijkomende opleidingen voor haar consulenten.
 •  Ons team coaches en trainers vindt u hier.

Een rijke ervaring sinds: 2005 actief als outplacementspecialist

 • ITINERA kan bogen op een zeer ruime ervaring met het begeleiden van verschillende doelgroepen: arbeiders, bedienden, deelnemers met een arbeidshandicap, middenkader, hoger kader, topmanagement.
 • Ook organiseert ITINERA in aparte groepen outplacement voor deelnemers die het Nederlands (Frans) onvoldoende beheersen.
 • ITINERA is outplacementpartner van diverse sectorfondsen zoals FTMA (Metaal), Vormelek (Elektriciteit), OCH (Houtsector…), Constructiv (Bouw), ...

ITINERA biedt uw medewerker steeds een locatie in zijn buurt.

ITINERA is actief in heel België. 

 • Onze outplacementbegeleidingen gaan door in alle grote Belgische steden en op een aantal vaste locaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Hier vindt u een overzicht.
 •  Voor outplacement bij collectieve ontslag voorziet ITINERA extra locaties, afgestemd op de woonplaats van de getroffen medewerkers.

De kwaliteitsgarantie van ITINERA, uw zekerheid!

ITINERA evalueert de tevredenheid van haar deelnemers en  klanten permanent. U leest op deze website diverse getuigenissen van onze deelnemers over hun ervaringen met ITINERA.

We selecteren onze outplacement-coaches streng, investeren in hun permanente vorming en evalueren hen op regelmatige basis.

ITINERA beschikt over diverse erkenningen, vergunningen en kwaliteitslabels als officiële bevestiging van de geleverde kwaliteit van haar dienstverlening.

 • ITINERA behaalde het Qfor kwaliteitslabel voor het geheel van haar diensten (outplacement, loopbaanbegeleiding, training en coaching).
 • In Vlaanderen geeft ons Certo-label u kwaliteitsgaranties voor onze outplacementdiensten. 
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt ITINERA over vergunning nr  00180-405-20121031 .
 • In Wallonië beschikt ITINERA over vergunning nr W.50.496.

Wordt ITINERA ook uw voorkeurpartner voor outplacement ?

Maak gebruik van de praktische en logistieke ondersteuning van ITINERA

 • Op uw vraag kan een outplacementcoach van ITINERA aanwezig zijn voor de opvang van uw medewerker na het ontslag.
 • U krijgt duidelijke informatie welke outplacement-wetgeving in elk specifiek geval van toepassing is: wat zijn de verplichtingen en de procedure voor u als werkgever en voor de betrokken werknemer?
 • Wij bezorgen u een brief-sjabloon om op correcte wijze het outplacement-aanbod aan uw medewerker te doen.
 • Uw werknemer kan tijdens de kantooruren gratis gebruik maken van telefoon, laptop met internet-toegang, printer, fotokopieermachine en scanner, omslagen en postzegels… Hij kan hierbij steeds de hulp inroepen van een consulent of assistent.