Outplacement

Wat is outplacement? En waarom is het zo belangrijk?

Outplacement is een begeleidingstraject, dat u als werkgever vrijwillig of verplicht aanbiedt na ontslag van een werknemer, om hem te ondersteunen in het vinden van een nieuwe job.

Deze nieuwe professionele uitdaging kan zowel een baan als loontrekkende zijn als een functie als zelfstandige. 

Lees meer...

Een aanpak op basis van maatwerk, deskundigheid en doelgerichtheid

Lees hier hoe u dankzij outplacementbegeleiding bij ITINERA de kansen voor de professionele toekomst van uw ontslagen werknemer optimaliseert.

Mag uw ontslagen werknemer zelf zijn outplacementkantoor vrij kiezen ? Lees dan zeker ook hoe ITINERA voor uw medewerker een outplacement-traject volledig op maat kan samenstellen.

Lees meer...

Voor Executives, directie - en kaderleden ontwikkelde ITINERA een succesvol "tailor made" coachingspakket, waarbij de deelnemer kan kiezen uit een ruim aanbod aan basis- en extra diensten.

Een Senior Coach bespreekt tijdens het kennismakingsgesprek alle mogelijkheden en tekent een 100% op maat coachingstraject uit.

Nodig uw werknemer uit voor een vrijblijvend gesprek met een Senior Coach zodat hij kan ontdekken wat ITINERA voor hem kan doen.

Lees meer...

Wegwijs in de wetgeving over outplacement

Outplacement wordt wettelijk geregeld in verschillende wetten, koninklijke besluiten, cao's... De afgelopen decennia is het recht op outplacement geleidelijk uitgebreid naar een groter spectrum van werknemers. De laatste grote verruiming kwam er met de Wet op het Eenheidsstatuut, die inging op 1/1/14.

ITINERA gidst u door de wetgeving over outplacement na een individueel ontslag en bij een collectief ontslag.

Lees meer...

Waarom werken met ITINERA?

Het is voor u als werkgever belangrijk om te kiezen voor een specialist op vlak van outplacement, niet alleen omdat u de moeilijke ontslagervaring van uw medewerker een positieve wending wil geven, maar ook om een vlotte en snelle administratieve afhandeling van de start van de begeleiding te hebben.

Lees meer...

Mijn coach begeleidde me vlot bij de inschrijving voor een cursus doorheen de administratieve rompslomp.

Isabelle - Deelneemster Outplacement bij "Itinera te Antwerpen"