Begeleiding na ontslag

Wenst u toch uw medewerker een begeleiding na ontslag aan te bieden ?


De wetgever wijzigde op 01.01.2014 de outplacementregeling door een onderscheid te maken tussen een Algemene en een Bijzondere Regeling (cfr. Wet op het Eénheidsstatuut ).

Door deze verruiming van het aanbod probeerde de wetgever de outplacementverplichting los te koppelen van de leeftijd omdat niet alleen oudere werknemers maar ook jongere werknemers moeilijkheden ondervinden bij de zoektocht naar een nieuwe baan.

Maar wat dan met uw ontslagen werknemer die noch van de Algemene noch van de Bijzondere Regeling kan genieten? Wat als u als werkgever toch nog extra begeleiding aan deze medewerker wenst te geven?

ITINERA biedt voor deze groep ontslagen werknemers een flexibele oplossing aan onder de vorm van een begeleiding na ontslag: in samenspraak met u als opdrachtgever werkt de coach een coachingspakket op maat uit waarbij de inhoud en het totaal aantal begeleidingsuren variëren naargelang de behoeften van de ontslagen medewerker en uw budget als opdrachtgever.

Op deze manier bereikt de coach een ideale mix van een professionele en efficiënte begeleiding binnen een haalbaar budget. 

Wenst u meer informatie over deze begeleidingsformule? Neem contact: 0800/11 303 of klik hier.