Outplacement

Wat is outplacement?

Wat is outplacement? Outplacement is een begeleidingstraject, dat je werkgever je vrijwillig of verplicht (cfr info voor werkgevers) aanbiedt na je ontslag, om je te ondersteunen in het vinden van een nieuwe job.

Samen met je persoonlijke coach ga je op zoek naar een nieuw professioneel begin, krijg je een duidelijker zicht op je kerncompetenties en jobkeuzes en leer je deze in een sollicitatiegesprek helder en vlot voor te stellen. Je leert hoe je moderne sollicitatiekanalen kan gebruiken om je jobdoelwit succesvol te bereiken. 

Outplacementtraject voor executives en kaderleden bij ITINERA?

  • Samenwerken met je persoonlijke senior coach: te horen krijgen dat men ontslagen is, komt meestal erg hard aan. Het is in elk geval nooit een pretje. Integendeel, voor velen betekent het een zware slag en een moeilijke periode. Van je persoonlijke outplacementcoach mag je heel wat begrip en steun verwachten, zowel professioneel als emotioneel.
  • Afstemmen van het programma: vanaf het intakegesprek stemt je coach het outplacementprogramma af op je persoonlijke noden om snel een gepaste baan te vinden. Het volledige programma wordt samengesteld uit verschillende thema's en vormt uiteindelijk een coherent geheel. Net zoals bij een puzzel!

De thema’s waar we met jou rond werken, verdelen we onder in 8 hoofdtthema’s die samen het totale coachingspakket vormen. Dankzij het maatwerk verschillen de accenten per hoofdthema.

De hoofdthema’s zijn :

- Zelfontdekking
Dankzij diverse tools en oefeningen, krijg je een scherpere blik op je kerncompetenties, waardoor je duidelijkere beslissingen kan nemen over toekomstige jobs. Tevens krijg je een bruikbaar begrippenkader voor een succesvol sollicitatiegesprek.

- Arbeidsmarkt
Je verkent samen met je coach de arbeidsmarkt en ontdekt zo de juist match tussen jouw profiel en de huidige arbeidsmarkt. Je leert hoe je de arbeidsmarkt best benadert met welke tools en hoe je jouw netwerk efficiënt inzet. Je coach brengt je met tips en trics thuis in het succesvol gebruik van sociale media (o.a. LinkedIn).

- Solliciteren
Je krijgt heel wat nuttige tips om een professioneel CV op te stellen en een geslaagde sollicitatiebrief te schrijven. Je coach bereidt je voor op alle moeilijke sollicitatievragen en geeft je feedback op non-verbaal gedrag, eerste indruk en voorkomen. Je krijgt een professionele voorbereiding op een assessment center en je coach begeleidt je bij de contract – en salarisonderhandeling.

- Coaching
Je coach is in het hele loopbaantraject jouw professioneel klankbord, stelt je gerichte vragen, geeft je feedback en nodigt je uit tot reflectie en actie. Tijdens de begeleiding volgt hij de afspraken, doelen en actie op via een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, moedigt je aan en ondersteunt je op diverse vlakken.

- Zelfzorg
Tijdens en na de opzegperiode is het belangrijk om regelmatig stil te blijven staan bij onderwerpen zoals: omgaan met verandering, hoe zorg ik voor mezelf nu ik zoveel thuis ben, hoe organiseer ik me praktisch, wat geeft me energie, leren omgaan met de ontslagstress, enz. Je coach checkt regelmatig je motivatie en begeleidt je haast onopgemerkt doorheen alle emotionele en psychische struikelblokken die je tijdens de begeleiding kan tegenkomen.

- Mijn eigen bedrijf
We begeleiden je bij jouw eerste stappen naar de start van een zelfstandige activiteit. Vanuit een diepgaande zelfanalyse en check up, coachen we jou naar de praktische opstart van je eigen bedrijf. Daarbij krijg je fiscaal en juridisch advies van onze interne consultant.

- Externe opleidingen
Vanuit je jobdoelwit en je persoonlijk profiel, kijk je naar mogelijkheden om je competenties rond bepaalde thema’s te versterken. Daarbij onderzoek je ook het ruime aanbod aan online Classroom opleidingsmogelijkheden.

- Andere thema’s
Via classroom opleidingen en online webinars kan je diverse workshops volgen. Recente thema’s die aan bod waren: omgaan met perfectionisme, hoe je zelfvertouwen versterkken, ontdek je MBTI-profiel, geef stress een plek in je leven, Burn-out voorkomen, leren verbindend communiceren en feedback geven, optimaliseer je persoonlijke organisatie.

Mijn coach begeleidde me vlot bij de inschrijving voor een cursus doorheen de administratieve rompslomp.

Isabelle - Deelneemster Outplacement bij "Itinera te Antwerpen"