Outplacementverplichtingen vanaf 1.1.2016

Gratis infoworkshops: "De praktijk van het outplacement binnen de nieuwe regeling van het Eenheidsstatuut"

De invoering van het eenheidsstatuut heeft ongetwijfeld ook binnen uw organisatie een belangrijke invloed op uw dagelijks personeelsbeleid.

Sinds begin januari 2014 kwam er immers een grondige aanpassing van de opzettermijnen en ontslagregels , verdween de carensdag en werd de proefperiode in de arbeidsovereenkomsten afgeschaft.

De nieuwe wetgeving voorziet ook een aanpassing van de outplacementregels en maakt een onderscheid tussen een algemene en bijzondere regeling. Deze regels werden zeer algemeen verwoord en laten heel wat ruimte voor interpretatie toe.

ITINERA nodigt u uit op één van onze gratis infoworkshops waarin we een toelichting geven op de verschillende regelingen vanuit de praktijk. Aan de hand van concrete cases maken we het geheel voor u veel tastbaarder.

Programma

8u00 Ontvangst met koffie en koek
8u30 De algemene versus de bijzondere ouplacementregeling.
De hiaten in de algemene regeling.
Cases & vernieuwde aanpak.
9u30 Einde