Individueel maatwerk voor Executives en kaderpersoneel

Outplacementtraject voor Executives en kaderleden bij ITINERA?

  • Samenwerken met je senior coach: te horen krijgen dat men ontslagen is, komt meestal erg hard aan. Het is in elk geval nooit een pretje. Integendeel, voor velen betekent het een zware slag en een moeilijke periode. Van de persoonlijke outplacementcoach mag de medewerker heel wat begrip en steun verwachten, zowel professioneel als emotioneel.
  • Afstemmen van het programma: vanaf het intakegesprek stemt de coach het outplacementprogramma af op de persoonlijke noden van de medewerker om snel een gepaste baan te vinden. Het volledige programma wordt samengesteld uit verschillende thema's en vormt uiteindelijk een coherent geheel. Net zoals bij een puzzel!

De thema’s waar we rond werken, verdelen we onder in 8 hoofdtthema’s die samen het totale coachingspakket vormen. Dankzij het maatwerk verschillen de accenten per hoofdthema.

De hoofdthema’s zijn :

- Zelfontdekking
Dankzij diverse tools en oefeningen, krijgt de medewerker een scherpere blik op zijn/haar kerncompetenties, waardoor hij/zij duidelijkere beslissingen kan nemen over toekomstige jobs. Tevens krijgt de medewerker een bruikbaar begrippenkader voor een succesvol sollicitatiegesprek.

- Arbeidsmarkt
De medewerker verkent samen met de coach de arbeidsmarkt en ontdekt zo de juiste match tussen zijn/haar profiel en de huidige arbeidsmarkt. Hij/zij leert hoe de arbeidsmarkt best te benaderen met welke tools en hoe een netwerk efficiënt inzetten. De coach brengt hem/haar thuis in het succesvol gebruik van sociale media (o.a. LinkedIn).

- Solliciteren
De medewerker krijgt heel wat nuttige tips om een professioneel CV op te stellen en een geslaagde sollicitatiebrief te schrijven. De coach bereidt de medewerker voor op alle moeilijke sollicitatievragen en geeft hem/haar feedback op non-verbaal gedrag, eerste indruk en voorkomen. De medewerker krijgt een professionele voorbereiding op een assessment center en de coach begeleidt hem/haar bij de contract – en salarisonderhandeling.

- Coaching
De coach is in het hele loopbaantraject een professioneel klankbord, stelt de medewerker gerichte vragen, geeft hem/haar feedback en nodigt hem/haar uit tot reflectie en actie. Tijdens de begeleiding volgt de coach de afspraken, doelen en actie op via een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, moedigt de medewerker aan en ondersteunt hem/haar op diverse vlakken.

- Zelfzorg
Tijdens en na de opzegperiode is het belangrijk om regelmatig stil te blijven staan bij onderwerpen zoals: omgaan met verandering, hoe zorg ik voor mezelf nu ik zoveel thuis ben, hoe organiseer ik me praktisch, wat geeft me energie, leren omgaan met de ontslagstress, enz. De coach checkt regelmatig de motivatie en begeleidt de medewerker haast onopgemerkt doorheen alle emotionele en psychische struikelblokken die hij/zij tijdens de begeleiding kan tegenkomen.

- Mijn eigen bedrijf
We begeleiden de medewerker bij zijn/haar eerste stappen naar de start van een zelfstandige activiteit. Vanuit een diepgaande zelfanalyse en check up, coachen we hem/haar naar de praktische opstart van een eigen bedrijf. Daarbij krijgt de medewerker fiscaal en juridisch advies van onze interne consultant.

- Externe opleidingen
Vanuit zijn/haar jobdoelwit en het professioneel profiel, kijkt de medewerker naar mogelijkheden om zijn/haar competenties rond bepaalde thema’s te versterken. Daarbij onderzoekt de medewerker ook het ruime aanbod aan online Classroom opleidingsmogelijkheden.

- Andere thema’s
Via interne classroom opleidingen en online webinars kan de medewerker diverse workshops volgen. Recente thema’s die aan bod kwamen, waren: omgaan met perfectionisme, hoe je zelfvertouwen versterken, ontdek je MBTI-profiel, geef stress een plek in je leven, Burn-out voorkomen, leren verbindend communiceren en feedback geven, optimaliseer je persoonlijke organisatie.